PROFIL

Petr Novague založil v roce 2008 studio NOVAGUE DESIGN s cílem vyvíjet pro klienty funkční a uživatelsky přívětivé produkty s vyjímečnou estetikou. Toto studio se úspěšně etablovalo ve vysoce kompetitivním světě designu. Jeho tvorba přináší klientům jedinečná řešení v mnoha kategoriích designu od vizuální prezentace společnosti až po technicky náročný engineering.

“Pro docílení vysokého stupně kvality našich služeb jsme vytvořili unikátní pracovní postup, který řídí celý proces vývoje zakázky a zabraňuje chybným a náhodným rozhodnutím. Naše služby tak přesahují svojí metodologií rámec běžné designové tvorby.”

FILOZOFIE

Svět, který vidíme, je zahlcen zbytečnostmi. Shledáváme ho chaotickým a nepřehledným. V tomto obraze reality se zrcadlí i svět designu. Naším cílem je přinést do tohoto prostředí jednoduchost. Naše tvorba nezatěžuje. Kde nemusíme, věci nekomplikujeme, kde můžeme, tam hledáme zjednodušení.  Výsledkem je design, kterému nic nepřebývá, ani nic nechybí. Při naší práci cítíme hluboký respekt ke značce a filosofii našeho zákazníka. Sžíváme se s jeho myšlením, protože si myslíme, že každá skvělá myšlenka si zaslouží unikátní řešení.

UNIKÁTNÍ

01/

Jedinečnost naší práce tkví ve způsobu, jakým přistupujeme ke každé zakázce. Naše přemýšlení zohledňuje kromě zadání i klientova přání, chování konkurence a stav trhu. Výsledkem nejsou nic neříkající skici, ale podstata řešení.

02/

Animace a vizualizace, navržené v profesionálním softwaru, vytváří v zákazníkovi emoce - virtuální zkušenost. Na základě obrazu budoucnosti si klient nemusí nic představovat a může se tak správně rozhodnout.

03/

S použitím těch nejmodernějších 3D technologií šetříme zákazníkův čas. Vytváříme prototypy, modely a makety - fyzickou zkušenost, na kterých můžeme díky interakci se zákazníkem vyladit i ty nejjemnější detaily.

04/

Na rozdíl od konkurence, která se běžně již této fáze neúčastní, jsme přítomni i při zavádění designu do sériové výroby. Díky tomu jsme schopni neustále přicházet s podněty, které vedou ke snížení výrobních nákladů.

05/

Každý produkt má svůj životní cyklus. Délku tohoto cyklu určuje morální zastarávání - technologické inovace a společenský pokrok. Abychom byli schopni reagovat na další zadání, zůstáváme i nadále s klientem ve spojení.

PŘÍSTUP

MEDIA & TISK

Jedním ze základních pilířů pro odvedení kvalitní práce je komunikace. A to nejenom komunikace s klientem, ale i s širokým publikem a médii. Na základě této komunikace se nám podařilo vytvořit bohatou paletu příspěvků od významných medií, které o naší práci projevily zájem, a se kterými jsme měli možnost spolupracovat. Zárověň nám publikace naší činnosti poskytuje zpětnou vazbu z domácí a zahraniční scény a umožňuje porovnívat rozdíly na různých trzích.