MEDIA & TISK

Jedním ze základních pilířů pro odvedení kvalitní práce je komunikace. A to nejenom komunikace s klientem, ale i s širokým publikem a médii. Na základě této komunikace se nám podařilo vytvořit bohatou paletu příspěvků od významných medií, které o naší práci projevily zájem, a se kterými jsme měli možnost spolupracovat. Zárověň nám publikace naší činnosti poskytuje zpětnou vazbu z domácí a zahraniční scény a umožňuje porovnívat rozdíly na různých trzích.