BOLDBRICK

Design loga a korporátní identity pro významnou společnost v oblasti IT.