Projekt: Aditivně vyráběné nožičky na židle, s reg. číslem: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027727

Předmětem realizace projektu je konstrukční návrh nových inovativních řešení nožiček/návleků ve 4 variantách, které nejsou standardně na trhu běžně dostupné. Jejich řešení má za cíl zvýšit atraktivitu mezinárodně oceňované židle EDGE.

  • Instagram
  • LinkedIn

contact:

NOVAGUE DESIGN
Prague, Czech Republic
studio@novague.com
VAT: CZ28488229
DUNS: 367149673

Copyright © 2022 by NOVAGUE DESIGN.

All rights reserved.

Privacy policy